Search This Blog

日本人讲英文难懂?原来McDonald's这样念!

最近黄明志的新歌里,出现了许多日本人常用的英文单词。日本人的英文掺杂了日本调调,所以想听明白真的很难。例如,你问他们哪里有得搭车,他们就会回答你there~basu basu~有到过日本旅行的朋友们,相信都遇过这种状况!想要搞懂他们的英文,那你就一定要看这篇文章啦!

数字

wan = one
tsu = two
suri = three
fou = four
faibu = five
sikkusu = six
sebun = seven
eito = eight
nain = nine
irebun = eleven
toerubu = twelve
satin = thirteen
foutin = fourteen
fifutin = fifteen
sikkusu tin = sixteen
sebuntin = seventeen
eitin = eighteen
naitin = nineteen
wan hadoreddo = one hundred
wan sauzando = one thousand

食物/食品店

makudonarudo = McDonald's
kentaki furaido chikin = KFC
sutabakkusu = Starbucks
kitto katto = Kit Kat
appuru = apple
gurepu furuzu = grapefruit
chokuletto = chocolate
miruku = milk
biru = beer
sarada = salad
hanbaga = Hamburger
sandoitchi = sandwich
soseji = sausage
kohi = coffee
yoguluto = yogurt 
keki = cake
aisukurimu = ice-cream
furaido poteto = Fried poteto
arukoru = alcohol
nudoru = noodle 
sapurimento = supplement 
insanto ramen = instant noodles

地点

dizunilando = Disneyland
konbini = convenience store
sebun irebun = seven-eleven
famili matto = Family Mart
suppa = supermarket
shoppingu molu = shopping mall
eon = AEON
toiletto = toilet
kuriniqku = clinic
hoteru = hotel
stajiyo = Stadio
sutoaa = Store
apaato = apartment

交通

takusi = Taxi
basu = bus

运动

bareboru = volleyball
besuboru = baseball
basukettoboru = basketball
gorufu = golf
jyo gin gu = jogging 

品牌

burugari = BVLGARI
biruken syutokku = birkenstock
ba-bari = Burberry
buru-re-beru kuresutoburijji = Blue Label Crestbridge
karuban kurain = Calvin Klein
Syaneru = Chanel
kurisuchan dio-ru = Christian Dior
ko-chi = Coach
di-zeru = Diesel
enporio arumani = Emporio Armani
jorujio arumani = Giogio Armani
erumesu = HERMES
rui viton = Louis Vuitton
rarufuro-ren = Ralph Lauren
torinpu = Triumph
ibusan ro-ran = YSL
purada = Prada
Etch andh mmu = H&M
foeba 21 = Forever 21

其他

guguru = Google
sutoresu = stress
kyatto = cat
andoroido = andriod
furondo = front 
kula = cooler
esukareta = escalator
telebi = television 
mobairu = mobile

写完这个小编都升仙了!希望这有帮到想到日本去旅行的朋友们啦~

喜欢我们的文章吗?那就点个赞吧!你的赞是我们每天分享 的动力哟!嘻嘻~
搜索此博客

热门话题

精选博文

联系人表单

发送