Search This Blog

吉隆坡RM150以下酒店,10家都非常靠近Shopping Mall!

如果你不是吉隆坡人或是来自其他地方的人,想要住在吉隆坡附近一带,可以考虑入住在以下几个地方,让你一出门就能出门到Shopping Mall逛街~

1.Gold 3 Boutique Hotel

地址:B5, Fahrenheit88, Bukit Bintang, Kuala Lumpur., 179, Jalan Bukit Bintang, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
价格:RM126起
等级:★★★

2.My Hotel @ Bukit Bintang

地址:120, Jalan Pudu, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
价格:RM73起
等级:★★☆

3.Sungei Wang  Hotel

地址:74-76, Bukit Bintang Street, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
价格:RM124起
等级:★★

4.Ceria Hotel Bukit Bintang

地址:270, Jalan Changkat Thambi Dollah, Pudu, 55100 Wilayah Persekutuan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
价格:RM80起
等级:★★

5.Bintang Warisan Hotel

地址:68, Bukit Bintang Street, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
价格:RM118起
等级:★★

6.Metro Hotel Bukit Bintang

地址:208, Jalan Pudu, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
价格:RM124起
等级:★★★

7.Chao Hotel

地址:LOT B-1 Fahrenheit 88 179, Jln Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
价格:RM145起
等级:★★☆

8.Sky Hotel Bukit Bintang

地址:1A, Jalan Bintang, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
价格:RM123起
等级:★★★

9.Hotel Nova

地址:16, Jalan Alor, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
价格:RM124起
等级:★★★

10.The Mesui Hotel

地址:9, Jalan Mesui, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
价格:RM137
等级:★★★

下次到吉隆坡附近一带游玩,可以选择入住这几家酒店噢!喜欢我们的文章,记得在这里按
分享噢~

搜索此博客

热门话题

精选博文

联系人表单

发送